PRONÁJEM ZVUKOVÉHO STUDIA

Zvukové studio Divadla Bez zábradlí

Divadlo Bez zábradlí disponuje vlastním digitálním nahrávacím a postprodukčním studiem. Studio umožňuje pořizovat zvukové nahrávky mluveného slova a hudby z akustických hudebních nástrojů. Zabýváme se výrobou reklamních spotů pro celoplošná i regionální rádia, výrobou mluveného slova a hudby pro divadelní představení, namlouvání zvukového komentáře pod obrazový záznam, výrobou videopořadů, masteringem hotových zvukových snímků pro vysílání v rádiích, televizi či vydáním na zvukových nosičích, výrobou CD nosičů se zvukovými snímky, výrobou DVD VIDEO a DVD AUDIO nosičů se zvukovým a obrazovým záznamem včetně DVD authoringu. Veškeré práce jsou pořizovány ve špičkovém nahrávacím studiu digitální technikou, v případě zájmu i analogovou záznamovou vícestopou technikou. Zpracování zvukových záznamů či již hotových zvukových snímků je na studiových počítačích vybavených profesionálními programy přímo určených pro danou zvukovou aplikaci. Nejsme schopni pořizovat ve studiu zvukovou nahrávku velkých orchestrů nebo početnějších hudebních skupin. Takové nahrávky lze po vzájemné dohodě pořizovat ve vynikajícím akustickém divadelním sálu. Svoje CD zde například točil Ondřej Havelka s OPSO.

Bližší informace podá sound designer nahrávacího studia pan Jiří Obst tel.  +420 224 494 605 nebo na  e-mailové adrese zvuk@bezzabradli.czDnešní program

18. září   pátek19:00 
Bernard Slade: Další roky ve stejnou dobu

Zítřejší program

19. září   sobota17:00 
Michael Frayn: Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu

19. září   sobota11:00 
Jiří Chalupa, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř: Princové jsou na draka

Divadlo Bez zábradlí na Facebooku
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,110 00 Praha 1, pokladna tel. 224 946 436, email: vstupenky@bezzabradli.cz