NADAČNÍ FOND SLUNCE PRO VŠECHNY

Kouzelný lesDivadlo Bez zábradlí a občanské sdružení Adria pořádají pravidelná benefiční představení pro handicapované děti Soukromé speciální školy Slunce, o.p.s. ze Stochova, Unhoště, Kačice a Kyšic.
Prostřednictvím Nadačního fondu Slunce pro všechny zve SSŠ Slunce na benefiční představení děti z dalších škol celého Středočeského kraje, včetně Prahy, a přátele ze zařízení Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Kladno.
Přirozeným způsobem se naplňuje cíl projektu „Slunce svítí pro všechny děti stejně“. Společná setkání handicapovaných i zdravých provázejí nejen pěkné kulturní zážitky, ale i hezké prostředí Divadla Bez zábradlí. Žáci školy a jejich kamarádi se na každé představení těší vždy v době předvánoční a také v červnu v den svátku všech dětí a radují se z dárků, které dostávají.
Velké poděkování patří pořadatelům, hercům a sponzorům celého projektu. Odměnou jim je upřímný potlesk a rozzářené oči dětí, které přes své zdravotní problémy dokáží naplno vnímat nejen výkony herců, ale i osobitou atmosféru divadla. Tato smysluplná tradice trvá již 15 let a věříme, že „Slunce bude svítit pro všechny děti stejně i v letech dalších.“

Co se hraje?KOUZELNÝ LES
Scénář: Renata Nechutová
Režie: Luděk Jiřík
Hudba: Vladimír Franz
Choreografie: Eva Velínská
Scéna: Adam Pitra, Hynek Hanák
Kostýmy: Renata Weidlichová, Vlastimila Janoušková

Hrají: Zdeněk Kovář, Tereza Ludvíková, Luděk Jiřík, Tereza Černá

Desátá pohádková inscenace vznikla podle původní hry Renaty Nechutové určené dětem i dospělým. Fantazijní pohádka inspirovaná životem středověkého mnicha a básníka Františka z Assisi, umocněná hudbou Vladimíra Franze, vypráví o magické síle přírody i o hledání smyslu života. Les voní. Les zní harmonií zvuků rostlin a zvířat. V lese můžeme nalézt odpověď na záhadu života, jak tvrdí Thomas Moore. V jednom zapomenutém lese poblíž polorozbořené kapličky žije rozpustilý zajíc, bažant – potížista, nadaný cvrček i nešťastná můra. A tenhle les se mění příchodem mladého kupeckého synka Františka z nedalekého městečka Assisi a mění se i František – a všichni ostatní, kteří do kouzelného světa lesa vstupují. Obyčejné větvičky se stávají zázračnými housličkami a člověk zjišťuje, že stromy i zvířata mluví…

Nadační fond Slunce pro všechny č.účtu 0390362399/0800.

nf SlunceDnešní program

Zítřejší program

Divadlo Bez zábradlí na Facebooku
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,110 00 Praha 1, pokladna tel. 224 946 436, email: vstupenky@bezzabradli.cz