Dopis zastupitelstvu HMP

Vážení zastupitelé,

omezení činnosti divadel vzhledem k vládním opatřením při řešení koronavirové epidemie je momentálně pro naše divadlo likvidační. Na tento rok jsme od města obdrželi grant ve výši 1,5 milionu Kč, což představuje pouhých 4,17% ročních nákladů. Jen za nájemné a služby v prvním kvartálu jsme vydali z těchto prostředků 1 milion Kč. Provoz divadla je v plné míře odkázán na prodej vstupenek. Příspěvková divadla dostávají pravidelně dotace ve výši 20–80 milionů ročně. Výnosy ze vstupného jsou pro ně pouze jakýmsi benefitem. Současná opatření vlády mohou tedy zvládat bez problémů. Dá se říct, že de facto existují v režimu divadelních prázdnin. Obdobně jsou na tom také divadla, která jsou v rámci grantového systému rovněž štědře dotovaná. Situace našeho divadla je ovšem zcela jiná. Herci divadla a technický personál jsou vypláceni za odehraná představení a pracovníci v administrativě dostávají smluvenou měsíční gáži. Roční náklady našeho divadla se každoročně pohybují kolem 32-36 milionů Kč. Abychom tyto náklady byli schopni uhradit, hrajeme ročně cca 360 – 380 představení včetně zájezdů, koncertů a produkcí pro dětské publikum. Výtěžek ze vstupného, což je prakticky náš jediný finanční zdroj, je v tuto chvíli zastaven. Herci a technický personál jsou momentálně bez příjmu, s kterým oni a jejich rodiny počítali.

Od dnešního dne jsme byli nuceni pozastavit zkoušky na nový muzikál, který by měl mít premiéru v květnu tohoto roku. Na tento projekt proběhly náročné konkurzy, jejichž výsledkem je vynikající obsazení. Od uvedení tohoto muzikálu si divadlo mnoho slibuje.

O důsledcích přidělení zmíněného jednoletého grantu (žádost o čtyřletý grant nám byla zamítnuta) jsme podrobně informovali všechny zastupitele města formou e-mailu ze dne 6. 1. 2020. Do dnešního dne jsme bohužel neobdrželi jedinou odpověď, dokonce ani z odboru kultury. Na oficiální dotaz, jaké nájmy platí ostatní pražská divadla, jsme rovněž nedostali odpověď, ačkoliv na takovou informaci má ze zákona nárok každý občan. Obdobně nám dosud nebylo sděleno, jak jednotliví experti grantové komise hodnotili a bodovali v rámci grantového systému naše divadlo. V paláci Adria působíme na základě výběrového řízení. Do zvukové a osvětlovací techniky jsme byli nuceni investovat cca 7,5 milionů Kč. Přibližně stejná částka byla vynaložena na servis, údržbu a opravy.

Za současné situace proto žádáme radu a zastupitelstvo města, aby nám po dobu trvání mimořádných vládních opatření prominulo všechny nájmy, které nám vyplývají z nájemní smlouvy, pozastavilo zálohy na služby a navýšilo nám grant o náklady na udržitelný provoz divadla, tz. zajistit pro nezbytnou dobu platy administrativy (obchodní oddělení, tajemnice a ekonomický úsek). Dle predikcí, které vycházejí ze současné kalamitní zdravotní situace, se domníváme, že bychom mohli zahájit standardní provoz až od začátku divadelní sezony, tj. od září 2020.

Divadlo Bez zábradlí má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na 5 let, s opcí na dalších 5 let. Z toho usuzujeme, že město má o další, pokud možno, bezproblémový chod divadla zájem.

Současná mimořádná vládní opatření odhalují letité pokřivení systému přerozdělování prostředků daňových poplatníků. Na tuto skutečnost již dlouhodobě upozorňujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že všechna divadla by měla mít na svou činnost obdobné finanční podmínky. Vzniklo by tak konečně i na kulturní scéně regulérní konkurenční prostředí tak, jak je to ostatně běžné v celém civilizovaném světě.

Za Divadlo Bez zábradlí,
Karel HeřmánekDnešní program

Zítřejší program

Divadlo Bez zábradlí na Facebooku
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,110 00 Praha 1, pokladna tel. 224 946 436, email: vstupenky@bezzabradli.cz