CENY VSTUPENEK

 

Zvýhodněné  vstupné

Pro invalidy
Sleva pro invalidy na základě předložení průkazu ZTP/P jsou poskytovány jednorázové slevy 50% z ceny vstupenky.
Pzn. Jednotlivé slevy nelze kombinovat!

Smluvní podmínky

Na tyto smluvní podmínky přistupuje divák zakoupením vstupenky
1. Divadlo Bez zábradlí si vyhrazuje možnost změny představení.
2. Zakoupené vstupenky nevyměňujeme.
3. Peníze za prodané vstupenky nevracíme.
Vstupné se vrací pouze v případě, že představení odpadá. Vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě kde byla vstupenka zakoupena. Padělání vstupenky je trestné! Dodatečnými úpravami  se vstupenka stává neplatná a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
4. Vstupenky zakoupené na hromadné objednávky lze při zrušení představení vrátit pouze v obchodním oddělení Divadla Bez zábradlí.
5. Do prostor divadla platí zákaz vnášení zbraní a ostatních nebezpečných předmětů, alkoholických nápojů, toxických a jiných omamných látek.
6. Během představení platí zákaz fotografování a pořizování audio a video záznamu.
7. Diváci, kteří budou v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek, společensky nevhodném nebo silně znečištěném oděvu, nebudou do sálu vpuštěni.
8. Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště (platí i při zakoupení vstupenky od jiného prodejce).

Tyto podmínky platí pouze pro vstupenky zakoupené přímo od Divadla Bez zábradlí. Při zakoupení vstupenek od jiného prodejce platí jeho smluvní podmínky.Dnešní program

Zítřejší program

Divadlo Bez zábradlí na Facebooku
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,110 00 Praha 1, pokladna tel. 224 946 436, email: vstupenky@bezzabradli.cz